Sunday, October 10, 2010

लिहणार आहात का कधी दैनंदिनी?

आज १०/१०/१० खरे तर ८/८/८८ पासूनच अनेकदा अशा जुळून येणाऱ्या तारखा आणि आपण काहीतरी
वेगळे करावे हि उर्मी मनात अनेकदा येवून गेली. पण त्या त्या वेळी असे काही तरी घडले कि,
प्रत्यक्षात काही उतरलेच नाही. म्हटले चला आता १०/१०/१० अशी सुरेख तारीख आली आहे तर
आज पासून दैनंदिनी लिखाणास सुरवात करूया.

पण अंतर्मन बोलते झाले आणि म्हणाले. काही तरीच काय? म्हणे दैनंदिनी लिहणार
आणि मनात खालील विचारांची मालिकाच येवून गेली.
कधी काही मनात आले कि लेखणी उचलावी आणि अनुभव नोंदवून ठेवावा इतपत ठीक.
पण काही जण दैनंदिनी लिहतात. ते नक्की काय करतात ? असा प्रश्न मला नेहमी पडतो.
आणि दैनंदिनीतील नोंदी खरच खऱ्या असतात का?
मी आज घरी कोणीही आजारी नसतना मी खोटे कारण नोंदवून रजा घेतली.
आज समोरच्या टेबलवर बसणारी अमुक तमुक xxxx खरच इतकी गोड दिसत होती,
वाटले आत्ता उठावे आणि xxxx
मी आज इतके पैसे लाच म्हणून देवून माझे हे अवैध काम पूर्ण करून घेतले.
उद्या त्याला इतकी रक्कम आणून दे म्हणजे तुझे काम करतो असे सांगितले आहे.
आज माझ्या जुन्या मैत्रिणीचा फोन आला होता. ती पुढील आठवड्यात माहेरी येणार आहे,
आणि तिने भेटायला बोलवले आहे.
अशा नोंदी असणारी दैनंदिनी कोणी ठेवते का ? नाही.
पण घटना मात्र अशा घडत असतात.
म्हणूनच मला नेहमी असे वाटते कि,
स्वतः विषयी, स्वतःला आलेल्या अनुभवांविषयी, मनातल्या आंदोलनांविषयी,
ज्यांच्याकडे खरे बोलण्याची ताकद असते तेच ...
सातत्य आणि सत्यता जपण्याचे धाडस ज्यांच्याकडे आहे तेच ...
"तुम्ही नेहमी खरे बोला लोकांना तो विनोद वाटेल"- असे म्हणणारा
 मार्क ट्वेन ज्यांना समजला आहे तेच ...
माझ्या चुका इतरांना समजल्याने मला काय कमीपणा येणार आहे?
असा विचार जे करू शकतात तेच.....
कालची गोष्ट उद्या कोणास कळली तर काय होईल याची आज ज्यांना चिंता नसते तेच ....
आत्म चरित्र आणि आत्म चारित्र्य जे एकाच पातळीवर तोलतात तेच ..... दैनंदिनी लिहू शकतात.
आणि म्हणूनच मी कधीही दैनंदिनी लिहणार नाही. आणि एवढेच फक्त मी खरे बोलू शकतो..
तुमचे काय ? लिहणार आहात का कधी दैनंदिनी?

No comments:

Post a Comment