Thursday, September 16, 2010

मन हो रामरंगी रंगले ...

मन हो रामरंगी रंगले ...


संगीत तुलसीदास या नाटकातील श्री गोविंद सदाशिव टेंबे यांचे पहाडी रागावर आधारित हे पद स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी यांनी अजरामर केलेली रचना. या विषयी मी पुढे लिहणार आहेच. पण त्यातील " मन विश्वरंगी रंगले .... हि माझ्या ब्लॉगच्या नामकरणा मागील प्रेरणा . मनाच्या विचार तरंगातून उठणाऱ्या लहरी. ज्यावर उमटणार आहेत मनाच्या कॅनव्हासवरील रेखाटने जिथे साकारणार आहेत शब्दचित्रे .

No comments:

Post a Comment