Monday, February 25, 2013

वर शिरजोर झालेल्यांना .........

मराठी आंतरजाल, त्यावरील लिखाण आणि त्यावरील चोरी हा खरेतर तसा खूपच गंभीर विषय. पण विषयाचे गांभीर्य नसले कि त्यातील कळकळ संपते. आणि चोरून लिहणारा राजरोसपणे हे माझेच असे दाखवत सुटतो.
कल्पना शक्तीचा अभाव असला कि कोठून काय आणि कसे चोरायचे यावर यांची बुद्धी अतिशय तल्लखतेने चालते. अशा चोऱ्या माऱ्या करून स्वतःला लेखक, ब्लॉग रायटर म्हणवून घेणाऱ्यांना एकच सांगणे आहे, अरे बुद्धीचा वापर जर प्रांजळपणे करून स्वतः चे मन मोकळे करायचे ठरवले, तर तुम्ही देखील तितकेच चांगले लिहू शकाल. पण चोरून ते माझेच म्हणून प्रकाशीत केलेत तर त्यातून स्वतः ला फसविल्याचे समाधान तुम्ही नक्कीच मिळवाल. कदाचित सुरवातीस स्वतंत्र पणे लिहिणे कठीण वाटेल पण थोड्या चिकाटीने ते जमते.प्रश्न आहे स्वतःशी प्रामाणिक राहण्याचा.

मला माहित आहे आपल्या जुन्या ग्रंथात मान्यता प्राप्त चौसष्ट कला प्रकारात चौर्य कला समाविष्ट आहे पण इतर त्रेसष्ट कलाची किमान नावे  तरी जाणून घ्या आणि मग हि चौसष्टावी आत्मसात करा.
नाहीतर सध्याचे राजकारणी सत्ताधीश जसे जनता राबवून घेण्यासाठी आणि पैसा खाण्यासाठी हे सूत्र जसे  निर्लज्जपणे वापरत आहेत, तसे चांगले लिखाण नवकल्पना कोणाच्याही असु देत त्याचा वापर आमच्याच प्रसिद्धी साठी हा निर्लज्जपणा आम्ही असाच चालू ठेवणार ह्या सुत्रानेच तुम्ही जगणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
उत्तर तुमच्याच जवळ  आहे. आणि ते तुम्हाला स्वतःलाच द्यायचे आहे एवढे भान मात्र जरूर ठेवा. 

No comments:

Post a Comment