Tuesday, December 7, 2010

काहूर .

प्रथम तुझा हात घेतला हाती
थरारली दवात भिजलेली गवतांची पाती.
ओठांचा कोपरा दुमडून झालीस दूर
पण पाहून तुझी सलज्ज   हालचाल
दव बिंदुंच्या मनात उठले काहूर .

No comments:

Post a Comment