Wednesday, December 8, 2010

खरच एखादा दिवस असा का सुरु होतो ?

काही प्रश्नचिन्हे ? .... काही अनुत्तरीत प्रश्न ???
खरच एखादा दिवस असा का सुरु होतो ?
त्या दिवशी असेच अचानक जे घडले ते जसेच्या तसे
कधी कधी दिवस सुरूच मुळी अस्वस्थतेत होतो. चहाची तल्लफ असते पण पहिल्या घोटानंतर तरतरी ऐवजी पुढच्या घोटला चहा नको वाटतो, तसेच झाले. दिनक्रम पुढे सरकू लागला घरून निघालो दार कुलुपबंद केले आणि मोबाईल चार्जिंगला लावलेला घरातच राहिला म्हणून बंद दार पुन्हा उघडले. बस थांब्यावर आलो तर टोकन एकच शिल्लक , म्हणजे पुन्हा रात्री परतताना ५० सेंट जास्ती टाका किंवा ५/१० टोकन आजच विकत घ्या. तर एकूण काय तर दिवस वर येवू लागला तसे आडथळे वाढू लागले. शेवटी बस पकडून सर्वच अस्वस्थतेकडे कानाडोळा करीत पुस्तक उघडून वाचन सुरु केले श्री. रा. द. पेंडसे यांचे 'मी पाहिलेले जेआरडी ' वाचत होतो, पण त्यातही मन रमेना अखेर 'एअर इंडियातून निष्कांचन' हे प्रकरण सुरु केले. तेथेही जेआरडी सारख्या कर्मयोग्यास आलेले अस्वस्थतेचे कटू अनुभवच नमूद झालेले. बसवर प्रवाशांची येजा सुरूच होती शेवटी सरळ पुस्तक बाजूला ठेवले आणि डोळे चोळून स्वस्थ चित्ताने बसावे म्हटले, सहज आजूबाजूस नजर टाकली आणि डोळे मिटले तर डाव्या बाजूने नुकत्याच येवून बसलेल्या एका आडदांड बहुदा आफ्रिकन माणसाचे बडबडणे कानावर आले.तो प्रवासी उगाचच चेकाळला होता. शब्द कानार येत होते पण आर्थ लागत नव्हता पण पुन्हा एकदा तो माझ्यासाठीच बडबडतो आहे हे लक्षात आले. Do not observe , mind your……….. तत्सम काही म्हणत राहिला पुन्हा शांतता पुन्हा बडबड*******असंबद्ध शब्द I will punch your face xxxx I will call police. कानात शिरले ........ मग मात्र राग अनावर झाला. असेल सुदृढ,असेल आडदांड, असेल आफ्रिकन म्हणून मी गप्प का बसायचे? मन म्हणाले, आणि मी त्याच्या दुप्पट आवाजात सह प्रवाशांना देखील समजेल अश्या स्वच्छ शब्दात त्याला म्हणालो You try this and then see what happen, you …………..मग मात्र तो जागेवरून उठला I will call police असे बडबडत बस ड्रायव्हर पर्यंत गेला परत बडबडत आला. मी पुस्तक पुन्हा एकदा उघडून वाचन सुरु केले. पण ओळींवरून नुसतेच डोळे फिरत राहिले तो मध्येच कोठे तरी आला तसाच बडबडत उतरून देखील गेला, पण मनस्वास्थ्य बिघडवून.मी सरळ पुस्तक बाजूला ठेवले आणि विचार करीत राहिलो.

खरच एखादा दिवस असा का सुरु होतो ?

No comments:

Post a Comment