Sunday, October 3, 2010

अव्यक्त !

दिल्या घेतल्या वचनांची आठवण,
कडा पापण्यांच्या भिजवती!

स्पंदने हृदयातली,
दुरुनी तुज जाणती!

तुज स्मृतीचा महासागर
त्यास गत क्षणांची भरती!

व्यक्त करण्या भावना,
अव्यक्त शब्द बोलती !

No comments:

Post a Comment