Saturday, October 9, 2010

तडजोडी !

त्याचा मित्र हा तिचा कोणीतरी दूरचा मामा. त्याच्या बहिणीच्या लग्नासाठी म्हणून ती आली होती.
तेंव्हाची भेट हि पहिली भेट. पुढे आठ दहा वर्षे भुरकन उडून गेली मग उच्च शिक्षणासाठी ती
त्याच्या गावी आली. मग त्याच्या मित्राचा संदर्भ शोधत तिने त्याला शोधले. काही दिवस भेटी गाठी
आणि एक दिवस तिचे पत्र. तुझा विचार काय आहे.. काही संदर्भ लागण्यापूर्वी त्यास विचार करण्यास
वेळ देण्यापूर्वी,उत्तर देण्यापूर्वी, सुस्थळी जावून स्थिरावण्याचा तिचा एकतर्फी निर्णय.
आणि असे का केलेस यावर घरच्यांची घाई होती.
असे तिचे उत्तर आणि पत्रास उत्तर म्हणून त्याची कविता ...

आई बाबांच्या शब्द खातर केल्यास तु तडजोडी,
संसाररूपी सागरात विसरून मला घेतलीस उडी!

हृदयाची शकले करीत वाट पकडली नागमोडी,
किनाऱ्यावर हिंदोळत राहिली एकाकी माझी होडी!

No comments:

Post a Comment