Saturday, October 9, 2010

तुझ्या श्वासाने कडाडते वीज!

शांततेचे काही प्रकार असे असतात कि काही विचारू नका. अस्वस्थ मनस्थिती,
घडाळ्याच्या टिक टिकीने देखील हैराण होते तर स्वस्थ मन रेल्वे फलाटावर देखील
ढाराढूर झोपी जाते. हव्या वाटणाऱ्या एकांतात उच्छ्वास देखील थरार निर्माण करतात.
आणि ओठावर शब्द येतात ....

निशब्द शांततेत तुझ्या श्वासाने कडाडते वीज, कोसळते आभाळ,
अंतरिक्षातील कृष्णविवर
खेचते खोलवर , सर्वांग शहारते जागेवर
अंतरीचे मन पाखरू झेपावते दूरवर.............

No comments:

Post a Comment